Japon

Verkoopsvoorwaarden


japan rail pass

bijzondere voorwaarden

Reisinformatie

Ons agentschap Japan Experience geeft u alle informatie over Japan als u de Franse nationaliteit bezit. Heeft u een andere nationaliteit, dan moet u, voordat u op reis vertrekt, zelf informeren naar de vereiste administratieve formaliteiten en gezondheidsbepalingen bij de daartoe bevoegde ambassades en consulaten.

Voor de reis, moet de klant zelf zijn documenten controleren op eventuele fouten. Wij raden u ten zeerste aan om alle informatie te controleren bij de betrokken instanties. Japan Experience kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van veronachtzaming van de klant, voor en tijdens de reis, betreffende politievoorschriften, douaneformaliteiten en gezondheidsbepalingen. Als een klant niet aan boord van een vliegtuig mag gaan, omdat de klant de vereiste documenten niet kan voorleggen, zal er geen enkel recht op terugbetaling bestaan.

Ons agentschap Japan Experience raadt u dan ook aan om regelmatig het reisadvies van de Rijksoverheid te raadplegen op www.rijksoverheid.nl. Japan Experience wijst u op het feit dat deze informatie kan evolueren zelfs tot de dag van uw vertrek. Het is noodzakelijk om regelmatig deze informatie te bekijken.

Producten

 • Japan Rail Pass 
De voucher voor uw Japan Rail Pass, die afgegeven wordt door ons reisbureau Vivre le Japon, is tot een jaar na de datum van uitgifte geldig. De annuleringskosten bedragen 15% van de aankoopprijs. De verzendkosten worden niet terugbetaald.

Als u uw Japan Rail Pass verliest, is terugbetaling pas mogelijk 4 maanden na afgifte van de omruilbon. De annuleringskosten blijven 15% op voorwaarde dat de omruilbon niet werd omgeruild.

Tijdens de aankoop van uw voucher voor de Japan Rail Pass, raden wij u aan om de inwisselingsvoorwaarden van de Japan Rail Pass goed na te lezen op onze site.

Ons reisbureau Vivre le Japon kan nooit aansprakelijk gesteld worden, als het de klant in Japan niet lukt de voucher om te wisselen voor een Japan Rail Pass, ongeacht de reden van weigering.

 • JRP Assistance 
De JRP Assistentie kan niet worden gerestitueerd.

 • Pocket Wifi 
De Pocket Wifi kan worden gerestitueerd tot één week voor de huuraanvang. Na deze datum kan de Pocket Wifi niet langer worden vergoed. De annuleringskosten bedragen 10% van het aankoopbedrag.

Boetes bij het te laat terugbrengen, verlies van het apparaat of een veranderd adres worden in Japanse yens berekend en zullen worden gefactureerd in de aankoopvaluta.

Voor alle technische vragen of storingen, wilt u eerst a.u.b. contact opnemen met Global Advanced Communications per email: info@globaladvancedcomm.com of per telefoon op +81 3 5843 7636.

Mocht u de Pocket Wifi verliezen of als deze niet op tijd is ontvangen door onze partners Global Advanced Communications aan het einde van de huurperiode, dan nemen wij ons het recht voor om uw credit card direct te belasten die u gebruikte op het moment van de reservering. Het complete te betalen bedrag inclusief boete zal onmiddellijk worden afgeschreven. De boete voor te laat betalen bedraagt 400 yen per dag en 20.000 yen voor het definitieve verlies van de Pocket Wifi.

 • SIM kaart 
De SIM kaart kan worden vergoed als het nog nooit is gebruikt en als de verpakking onaangebroken is. Het moet binnen één maand na aankoop aan ons worden teruggegeven. De annuleringskosten bedragen 10%.

 • Pasmo en Suica
Omdat de Pasmo kaarten op onze website niet persoonlijk geregistreerd zijn, komen ze helaas niet in aanmerking voor restitutie of vervanging.

 • Limousine Bus Tokyo 
De Tokyo Limousine Bus transfers kunnen worden vergoed als ze nog nooit eerder zijn gebruikt en als de vouchers binnen één jaar na aankoopdatum worden geretourneerd. De annuleringskosten bedragen 10%.

 • Yasaka Kyoto 
De Yasaka Shuttle transfers kunnen worden vergoed als ze nog nooit eerder zijn gebruikt tot één week voor de transferdatum.De annuleringskosten bedragen 10%.VerzendkostenDe verzendkosten kunnen niet worden gerestitueerd.

 • Optionele produkten 
Produkten zoals de Japan by Train gids, de JR treintabellen en de Tokyo/Kyoto stadsplattegronden kunnen niet worden vergoed.

Aangegeven prijzen

De informatie op de website www.japan-rail-pass.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Wij doen ons best om deze informatie zo goed mogelijk actueel te houden. Toch kunnen we de prijzen en beschikbaarheid van een product alleen maar garanderen, na ontvangst van uw bestelling en de daaropvolgende betaling en verzending van het product.

Alle prijzen die op de Japan-rail-pass.com website staan worden geïndexeerd volgens de Japanse yen wisselkkoers en kunnen door fluctuatie variëren.

 

algemene voorwaarden

In overeenstemming met de artikelen L211-8 en L211-18 van het Wetboek voor Toerisme, zijn de beschikkingen van de artikelen R211-5 tot R211-13 van het Wetboek voor Toerisme die de hieronder vermelde tekst weergeeft, niet van toepassing voor reserveringen of verkoop van transportbewijzen die niet in verband staan met pakketreizen. De brochure, de kostenraming, het voorstel en het programma van de organisator zijn contractueel na het ondertekenen van het inschrijvingsformulier.

Bij afwezigheid van een brochure, een kostenramingen, een programma of een voorstel, vormt dit document de voorafgaande informatie die door de koper moet worden ondertekend, volgens de bepalingen van artikel R211-7 van het Wetboek voor Toerisme. Als dit document niet wordt ondertekend binnen de 24 uur na uitgifte, vervalt deze.

In geval van contractoverdracht, zijn de cedent en/of de cessionaris verplicht om de kosten die hieruit volgen op voorhand te betalen. Wanneer deze kosten hoger zijn dan het betaalde bedrag in het verkoopspunt en dan deze die in de contractuele documenten worden vermeld, zullen bewijsstukken geleverd worden.

Vivre le Japon heeft bij de firma HISCOX 19 rue Louis le Grand 75002 Parijs een verzekeringscontract aangegaan dat zijn professionele wettelijke aansprakelijkheid garandeert, tot een bedrag van 3.800.000 euro.

Artikel L211-7

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1Deze sectie is van toepassing op de verrichtingen en de activiteiten die worden opgesomd in artikel L. 211-1, in de laatste alinea van artikel L. 211-3 en artikel L. 211-4.

Deze sectie is evenwel niet van toepassing op de volgende verrichtingen hoewel deze onder het kader van pakketreizen vallen zoals bepaald in artikel L. 211-2:

a) De reservering en de verkoop van vliegtuigtickets of andere vervoersbewijzen op geregelde lijndiensten;

b) Het verhuren van seizoensverblijven, die onderworpen zijn aan de wet nr. 70-9 van 2 januari 1970 hiervoor voornoemd en aan de teksten die hiervoor van toepassing zijn.

Artikel L211-8

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
Voor het contract af te sluiten, moet de verkoper de belanghebbendende schriftelijk en op voorhand informeren over de inhoud van de voorgestelde uitkeringen inzake vervoer en verblijf, de prijs en de betalingsprocedure, de annuleringsvoorwaarden van het contract en de voorwaarden om de grenzen te overschrijden.

Artikel L211-9

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
De voorafgaande informatie voorzien in artikel L. 211-8 engageert de verkoper, tenzij de wijzigingen van deze informatie schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden zijn gebracht voor het contract af te sluiten.

De verkoper kan de voorafgaande informatie niet wijzigen als hij er niet uitdrukkelijk voor gemachtigd is.

Artikel L211-10

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
De overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt afgesloten, moet - volgens de modaliteiten die langs reglementaire weg worden bepaald - alle aanwijzingen bevatten betreffende de namen en adressen van de organisator, de verkoper, de borg en de verzekeraar, de beschrijving van de geleverde uitkeringen, de wederzijdse rechten en verplichtingen aangaande prijzen, tijdschema, betalingsprocedure en eventuele prijsherziening, contractannulatie of contractoverdracht en informatie van de koper voor de aanvang van de reis of het verblijf.

Artikel L211-11

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
De koper kan zijn contract overdragen, na de verkoper hiervan binnen een vastgestelde termijn te hebben geïnformeerd langs reglementaire weg voor de aanvang van de reis of het verblijf, aan een persoon die aan alle nodige vereisten voor de reis of het verblijf voldoet. De cedent en de cessionaris zijn, ten aanzien van de verkoper, solidair verantwoordelijk voor de totale betaling van de vastgelegde prijs alsmede van de eventuele aanvullende kosten die door deze overdracht worden veroorzaakt.

Artikel L211-12

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
De prijzen voorzien in het contract zijn niet herzienbaar, behalve als deze wijziging, zowel naar boven als naar beneden, uitdrukkelijk voorzien en bepaald wordt door een nauwkeurige berekeningsprocedure, om rekening te houden met volgende schommelingen:

a) Vervoerskosten, met name in verband met de brandstofprijs

b) retributies en belastingen op de aangeboden diensten, zoals de landingstaksen, de inschepings- of ontschepingtaksen in havens en luchthavens;

c) wisselkoersen die van toepassing zijn op de reis of op het verblijf in kwestie.

De vastgelegde contractprijs kan na dertig dagen voor de voorziene vertrekdatum niet meer verhoogd worden.

Artikel L211-13

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
Wanneer, voor vertrek, de naleving van een wezenlijk element van het contract onmogelijk is door een externe gebeurtenis aan de verkoper, moet deze de koper hier zo snel mogelijk van verwittigen en hem inlichten over zijn faculteit om het contract te mogen ontbinden, of om hem de voorgestelde wijzigingen op te leggen.

Deze waarschuwing en deze informatie moeten schriftelijk door de koper bevestigd worden en hij moet zijn keuze zo snel mogelijk bekend maken. Bij een ontbinding van het contract, heeft de koper heeft recht om het totaal betaalde bedrag terug te krijgen zonder enig recht op schadevergoeding of onkosten.

Dit artikel is eveneens van toepassing wanneer de contractprijs aanzienlijk wijzigt in overeenstemming met de voorwaarden van artikel L. 211-12.

Artikel L211-14

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
Wanneer, voor vertrek, de verkoper het contract ontbindt zonder enige ingebrekenstelling van de koper, moet het totaal betaalde bedrag aan deze laatstgenoemde worden terugbetaald, ongeacht de schadevergoeding die hij zou kunnen eisen.

Artikel L211-15

Gewijzigd door de WET nr.2009-888 van 22 juli 2009 - art.1
Wanneer, na vertrek, een van de wezenlijke elementen van het contract niet kan worden uitgevoerd, moet de verkoper, behalve indien dit onmogelijk is door een gerechtvaardigde reden, de koper alternatieve diensten aanbieden.

Het prijsverschil tussen de voorziene en de geleverde dienst wordt door de verkoper betaald of terugbetaald.

Als de koper deze voorgestelde wijziging niet aanvaardt, moet de verkoper hem de noodzakelijke vervoersbewijzen verschaffen voor zijn terugkeer, ongeacht de schadevergoeding die de koper zou kunnen eisen.

CONTACTEER ONS

U vindt geen antwoord op uw vraag? Of u hebt een suggestie om de FAQ te verbeteren? Neem contact op via email of telefonisch op het nummer +44 (0)20 3514 6932.

contact

 • Hebt u een vraag?
 • Wil u ons op de hoogte brengen van een probleem, hebt u een suggestie?
 • Wil u meer weten over Japan Experience?
Schrijf ons en wij zullen uw vraag met grootste zorg behandelen.
Door op deze website te blijven browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, om u aan uw voorkeuren aangepaste inhoud voor te stellen en om bezoeksstatistieken op te stellen. Door deze website te blijven gebruiken, aanvaardt u ons gebruik van cookies. Voor meer informatie en om uw cookie-voorkeuren in te stellen.